กลไกระดับโมเลกุลพื้นฐาน

กลไกระดับโมเลกุลพื้นฐานซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับกลูโคสของแม่ทำหน้าที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องหัวใจพิการ แต่กำเนิดอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างแข็งขันในห้องปฏิบัติการของเราและอื่น ๆ เราสงสัยว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสภาพแวดล้อมนี้เกี่ยวข้องกับการกำจัดกระบวนการ epigenetic ที่เฉพาะเจาะจงในหัวใจทารกในครรภ์จากการทบทวนหลักฐานในปัจจุบัน

ชี้ไปที่กระบวนการและเส้นทางต่อไปนี้สายพันธุ์ออกซิเจนปฏิกิริยา ผลกระทบขั้นกลางต่อการเกิด morphogenesis ของหัวใจการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งสัญญาณที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของหัวใจที่ระดับการถอดเสียงและการแปลเพื่อตอบสนองภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของมารดาและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิทัศน์ epigenetic ชนิดเซลล์เฉพาะในการตั้งค่าของโรคเบาหวานมารดา เราคิดว่าในที่สุดโรคเบาหวานจากมารดาจะส่งผลต่อระดับที่แสดงออกของยีนในระหว่างการพัฒนาของทารกในครรภ์