การรักษาภาวะเจริญพันธุ์ขั้นสูง

สี่สิบปีหลังจากการเกิดของหลุยส์บราวน์เด็กทารกตัวแรกของโลกซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศได้ติดตามความคืบหน้าในรายงานการสืบพันธุ์ที่ได้รับความช่วยเหลือในวันนี้ว่าทารกทั่วโลกที่เกิดจาก IVF และการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ขั้นสูงอื่น ๆ มีจำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ” ดร. เดวิดอดัมสันกล่าวในการประชุมครั้งนี้ในนามของคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อเฝ้าติดตาม

“จากการเก็บรวบรวมข้อมูล IVF ทั่วโลกประจำปีของ ICMART คาดว่าตั้งแต่หลุยส์บราวน์เกิดในปี พ.ศ. 2521 เกิน 8 ล้านทารก เกิดจาก IVF ทั่วโลก ” ตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงทะเบียนในระดับภูมิภาคตั้งแต่ปี 2534 ถึงปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้ IVF สะสมในการรักษาภาวะมีบุตรยาก คาดว่าเด็กทารกที่เกิดจาก IVF และ ICSI มีจำนวนมากกว่าครึ่งล้านคนจากกว่า 2 ล้านรอบการรักษา