นวัตกรรมเชิงนโยบายระดับโลกของหอการค้าสหรัฐ

ทรัพย์สินด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ภาครัฐให้การสนับสนุนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและฝ่ายวิจัย ภายใต้ข้อเสนอสถาบันการวิจัยเช่นมหาวิทยาลัยสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ทำให้กระบวนการเชิงพาณิชย์เร็วขึ้นมาก นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลใหม่ควรดำเนินการส่งเสริมระบบนิเวศของ IP ต่อไป

Ellen Szymanski ผู้อำนวยการบริหารศูนย์นวัตกรรมเชิงนโยบายระดับโลกของหอการค้าสหรัฐ (GIPC) เห็นด้วยกับ Orakanoke เราสนับสนุนให้รัฐบาลที่เข้ามาดำเนินการต่อเนื่องในความพยายามอย่างต่อเนื่องของภาครัฐในการพัฒนาระบบนิเวศน์ IP ในประเทศไทย ความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติมองว่าสำคัญที่สุดเมื่อลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ดัชนี IP 2019 ของ GIPC แสดงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกรอบ IP ของประเทศไทยให้คะแนน 32.22 เปอร์เซ็นต์ในรุ่นที่เจ็ดในเดือนกุมภาพันธ์จาก 31.37 เปอร์เซ็นต์ในรุ่นที่หก