นำเสนองบประมาณครั้งแรกในกระทรวงการคลังอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเลือกที่จะวางกระเป๋าเอกสารอาณานิคม ในขณะที่นำเสนองบประมาณครั้งแรกของเธอต่อรัฐสภา บัญชีแยกประเภทสีแดงสดใสที่รู้จักกันเป็น bahi-khata ในภาษาฮินดี หัวหน้าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของเธอกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์ของการออกจากความเป็นทาสของความคิดแบบตะวันตก นี่เป็นงบประมาณแรกของระยะที่สองของนายกรัฐมนตรี

Ms Sitharaman ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียได้ประกาศมาตรการหลายประการรวมถึงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยสำหรับชนชั้นกลางสิ่งจูงใจสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และมาตรการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงคนแรกหลังจากอินทิราคานธีซึ่งเป็นรัฐมนตรีในปี 2513-2514 ในขณะที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรี