มีผลกระทบมากมายต่อการตั้งครรภ์ของสตรี

การสำรวจในปี พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยสำนักสืบพันธุ์พบว่าเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 10 ถึง 19 ปีจำนวน 84,578 คนคลอดซึ่งหมายถึงจำนวนวันเกิด 232 รายต่อวัน ของเหล่านี้ร้อยละ 10.7 หรือ 9,092 เป็นครั้งที่สองเกิด เด็กสาวอายุระหว่าง 10 ถึง 14 ปี 2,559 คนกลายเป็นมารดาในปีพ. ศ. 2560 หรือประมาณเจ็ดครั้งต่อวัน มีผลกระทบมากมายต่อการตั้งครรภ์ของสตรี

ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหญิงเหล่านี้ประสบปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจและปัญหาต่างๆเช่นการเลิกสูบบุหรี่การทำแท้งที่ผิดกฎหมายการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศการหย่าร้างและการวางแผนครอบครัวที่ไม่ดี เลวร้าย ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายเข้ามาแทรกแซงปรากฏการณ์นี้