อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่หน้าสวนลุมพินี ก่อสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด สวนลุมพินี โดยศิลปินผู้ปั้นคือ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บริเวณด้านหลังของพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 เป็นที่ตั้งของสวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เดิมทีพื้นที่ขนาด 360 ไร่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้าง “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์”

เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งไทยต้องการจะเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์เอ็กซ์โปอันมีชื่อเสียง แต่เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้นจึงไม่สามารถจัดงานได้ อีกทั้งพระองค์ทรงพระประชวร และสวรรคตไปก่อน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีพระราชประสงค์ให้ทำเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” อันเป็นชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในประเทศเนปาล แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจึงไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบัน สวนลุมพินีเป็นสวนอเนกประสงค์ ที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอยสำหรับทำกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่รายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีสระน้ำกว้างใหญ่ และกลุ่มพรรณไม้ดอกไม้ใบต่างสีสันที่เขียวชอุ่มตลอดปี บริเวณใกล้เคียงกันนั้น ยังเป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานีรถไฟฟ้า (สถานีสีลมและสถานีลุมพินี) และจุดที่ตั้งของพระบรมรูปอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand